Coperta cărții
Eseu
978-973-122-111-3

Descarcă pdf

Istoria literaturii între policier şi psihanaliză

Pentru că am să vă invit cu toată căldura să citiţi acest volum am să vă rog, de la bun început, să uitaţi despre Cornel Ungureanu că este critic literar, şi încă unul redutabil! Alegeţi-vă, mai degrabă, pe cel mai iubit scriitor de romane poliţiste sau de aventuri, pe Conan Doyle sau John le Carré, şi încercaţi să îl combinaţi cu Freud sau Jung pentru a descoperi în aceste pagini metoda inedită de investigare pe care o astfel de combinaţie ar vedea-o rezultând. Cornel Ungureanu nu este interesat de analizele obişnuite pe care un text de literatură le-ar putea prilejui, el nu se opreşte la temă sau stil, la curent literar sau expresie artistică, ci coboară adânc în tainele cuvântului scris dezvăluind firele nevăzute care leagă de atâtea ori "povestea" de biografia autorului. Dar nici asta nu îi este de ajuns, el nu se opreşte la evident ci caută cu talent de detectiv şi metodă de psihanalist persoana, motivul, momentul, locul de unde porneşte intriga care uneori conţine în ea delictul cel mai grav, paricidul.

Scrierile lui au aerul unor investigaţii, concluziile apar în urma unor raţionamente bazate pe note biografice sigure, îndelung căutate, iar momentul dezvăluirii se precipită, viteza creşte, uneori e greu de urmărit pentru că propoziţiile sunt scurte ca nişte explozii iar între ele rămân zone întregi care ar trebui completate chiar cu operele despre care vorbeşte, şi ne dăm seama că nu ni le reamintim pentru că de cele mai multe ori le-am citit grăbit, obligaţi uneori, dar mereu fără să căutăm altceva decât o mică satisfacţie de moment.

Cornel Ungureanu te incită să te opreşti şi să regândeşti o operă, dar nu oricum ci aducând în faţă, în prim plan, scriitorul. Pentru că până la urmă cuvintele trec prin cel care le scrie încărcându-se cu urmele sentimentelor lui, iubiri, uri, dorinţe, uitări, vise, tot ceea ce ştie dar şi ceea ce ascunde pentru că până la urmă, spune Cornel Ungureanu, cuvintele nu iartă şi scot la suprafaţă întreg, omul care le pune pe hârtie.

0 comentarii

Publicitate

Sus